กรอบการดำเนินงาน

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยทำงานเพื่อให้มั่นใจว่า เด็กทุกคนในราชอาณาจักรจะได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ การศึกษา ความเท่าเทียมกัน และความคุ้มครอง กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เราทำในแต่ละวันมีแนวทางจาก

• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The Convention on the Rights of the Child – CRC) คือ สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่มีประเทศต่างๆ ร่วมลงนามมากที่สุดในโลก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วยเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่แต่ละประเทศจะต้องรับประกันให้แก่เด็กทุกคนในประเทศ

• เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (The Millennium Development Goals – MDGs) คือ เป้าหมายในการการพัฒนาที่บรรดารัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจะต้องพยายามบรรลุให้ได้ภายในพ.ศ. 2558

• เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ – เพิ่มเติม (Millennium Developement Goals Plus -MDG+) เป็นความพยายามเพิ่มเติมจากเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่รัฐบาลไทยกำหนดเองและตกลงที่จะบรรลุให้ได้ภายในเป้าหมายที่กำหนดไว้

• กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (The United Nations Partnership Framework – UNPAF) เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย

อ้างอิง : http://www.unicef.org/thailand/tha/overview_7000.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s